TENNIS TARIEVEN ZOMER

TARIEVEN TENNIS ZOMER BESTAANDE WOTEN-LEDEN

Mini Tennis zomerseizoen (2016 of later)

30
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Bestaand lid

Jeugd Tennis zomerseizoen (2013 t/m 2015)

50
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Bestaand lid

Junior Tennis zomerseizoen (2006 t/m 2012)

80
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Bestaand lid

Combi junior zomerseizoen (2006 t/m 2012)

120
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Bestaand lid

Volwassenen Tennis zomerseizoen

140
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Bestaand lid

Combi Volwassenen zomerseizoen

240
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Bestaand lid

TARIEVEN TENNIS ZOMER NIET-WOTEN-LEDEN

Mini Tennis zomerseizoen (2016 of later)

50
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Niet-Woten-lid

Jeugd Tennis zomerseizoen (2013 t/m 2015)

70
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Niet-Woten-lid

Junior Tennis zomerseizoen (2006 t/m 2012)

100
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Niet-Woten-lid

Combi junior zomerseizoen (2006 t/m 2012)

140
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Niet-Woten-lid

Volwassenen Tennis zomerseizoen

160
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Niet-Woten-lid

Combi Volwassenen zomerseizoen

260
 • 01/04/2024 - 30/09/2024
 • Niet-Woten-lid