SPORTONGEVAL

Het kan wel eens gebeuren dat u tijdens een tennismatch een klein ongeval heeft met nare gevolgen zoals een spierscheuring of verrekking of een andere kwetsuur waarvoor u toch best naar een dokter gaat.

Omdat u, als lid van Tennis Vlaanderen, ook verzekerd bent tegen ongevallen dient er een aangifte te gebeuren via Ethias.

Het bestaat uit drie delen A, B en C of ook uit 4 bladzijden.

Een formulier om in te vullen door de geneesheer best dadelijk meenemen en de andere documenten achteraf invullen en daarna bezorgen aan info@woten.be of eventueel afgeven aan de bar en een mailtje sturen naar info@woten.be.

Openen van het dossier doen we dan online.
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door. De aangifte dient ook via onze club te gaan indien een ongeval plaats heeft op een andere club.

Deel A, blad 1 en 2 is door het bestuur in te vullen. Deel B, blad 3 is door je zelf in te vullen.
Deel C, het vierde blad (geneeskundig getuigschrift) moet door de geneesheer ingevuld worden en dat alles moet dan bezorgd aan Ethias.

Dat wordt met een brief aan jou bevestigd door Ethias met daarin alle informatie over het verdere verloop met toevoeging van “procedure terugbetaling en persoonlijke gegevens” en een “attest van genezing” (in te vullen door behandelende arts)

Wij wensen je een spoedig herstel.

Nieuw vanaf 2017:

Alle leden van WOTEN zijn dankzij Tennis Vlaanderen verzekerd bij onze partner en sponsor Ethias. Deze unieke verzekeringspolis is uiteraard helemaal afgestemd op de specifieke noden van tennisspelers. En sinds 1 januari van dit jaar versterkten wij die sportverzekering nog.

Verschillende waarborgen zijn opgetrokken tot het hoogste niveau in Vlaanderen en we voegden enkele interessante nieuwe dekkingen toe. Het resultaat van een mooi dubbelspel van Tennis Vlaanderen en Ethias.

– Een echte primeur binnen de sportverzekeringswereld: terugbetaling van een gedeelte
van het lidgeld
(€70) bij langdurige gedwongen tennisongeschiktheid. (Voorwaarden: ongeval voor 1 juli en minimum 3 maanden ongeschiktheid)

– Wie naast het tennisveld aan de conditie werkt en gaat joggen, wandelen, zwemmen of
fitnessen buiten clubverband, is met de polis van Tennis Vlaanderen nu ook tijdens die activiteiten gedekt voor lichamelijke ongevallen.

– Ook nieuw is de dekking voor brilschade tot €500 (mits deze schade gepaard gaat met een lichamelijk letsel).

– De kosten voor kiné met ziekenhuisopname zijn vanaf nu gedekt tot 100% van het RIZIV-tarief. Bij kinesitherapie zonder ziekenhuisopname betaalt de verzekering tot €250 terug.

– De terugbetaling van niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten bij lichamelijke ongevallen werd opgetrokken tot €875 en uitgebreid naar alle kosten (in plaats van enkel gips- en apotheekkosten).

– Voor tandprotheses krijg je dankzij de nieuwe polis van Tennis Vlaanderen nu tot €2000 per ongeval of €500 per tand terug.

Deze verstrekte verzekering geldt voor alle leden van Tennis Vlaanderen sinds 1 januari van dit jaar. De eerdere waarborgen uit de polis blijven uiteraard van kracht.

We wensen jou en je clubleden een ongevallenvrij sportjaar!