OVER ONS

Tennis- en padelclub Woten is gelegen in Zaventem (Tiendeschuurveld 106, 1932 Sint-Stevens-Woluwe). We beschikken over 3 overdekte padelterreinen, 3 indoor tennisterreinen, 2 outdoor tennisterreinen, 1 indoor petanqueterrein, 2 outdoor petanqueterreinen en een speeltuin met speelweide.

Missie:

Woten is een tennis- en padelclub, gelegen in Sint-Stevens-Woluwe, waar het beoefenen van de tennis- en padelsport centraal staat. Er wordt gezorgd voor een juiste balans tussen recreatief en competitief tennis en padel. Tevens biedt Woten een aangepast lessenpakket aan, op basis van leeftijdscategorie, zodat zowel jong als oud aan hun trekken komen. Kwaliteit is één van de belangrijkste waarden binnen de club. De club is sinds enkele jaren in het bezit van het kwaliteitslabel ‘jeugdvriendelijke opleidingsclub brons’.

De club heeft een Vlaamse identiteit en deze dient bewaard te worden. Nederlands is dan ook de taal waarin gecommuniceerd wordt vanuit het bestuur naar de leden. Binnen deze cultuur staat het “familiale karakter” centraal met termen als ‘respect’ en ‘fairplay’ als basiswaarden.

Woten wil haar recreatieve karakter behouden door zich laagdrempelig op te stellen. Anderzijds zet de club ook in op het meer competitieve aspect van de tennis- en padelsport (bv. interclub, tornooien).

We zijn een club in volle expansie. Een ledenstop voor padel wordt ingevoerd wanneer onze maximumcapaciteit bereikt is om op deze manier voldoende speelcomfort te bieden aan onze leden.

Ten gevolge van de vergrijzing in de maatschappij bestaat een groot percentage van de Woten-leden uit 60-plussers. De formule van ‘losse tenniswinteruren’ is voor hen op het lijf geschreven.

Samen met het clubhuis wil Woten een ontmoetingsplaats creëren binnen de gemeente Sint-Stevens-Woluwe. De speeltuin, de speelweide en de twee petanquevelden die zich naast het clubhuis bevinden dragen hiertoe bij.

Visie:

Om de missie te volbrengen dient in eerste instantie het karakter bewaard te worden. Nederlands zal de voertaal blijven, ongeacht de moedertaal van de leden.

Via een laagdrempelig lessenpakket op maat, blijft het recreatieve karakter een bepalende rol spelen. Het implementeren van een ‘Start 2 Tennis en Padel’-formule enkele jaren geleden draagt bij tot deze laagdrempeligheid. Het goedkoper lessenpakket met enkel (her)startende volwassen tennissers, zorgt voor een groter bereik.

De jaarlijks georganiseerde omni-sportstage is een typisch voorbeeld waarbij het spelplezier centraal staat en niet zo zeer het competitieve aspect.

Neven-evenementen als het ‘kind-ouder-tornooi’ , de ‘Nacht der Dubbels en Bubbels’ , ‘meet & play’ en thema-evenementen zoals  sinterklaasfeest, paaseierenraap, carnavalpadel, halloweenpadel… dragen ook bij tot dit recreatieve aspect. Via dergelijke evenementen probeert Woten een ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud. Overige evenementen die niet tennis/padel-specifiek zijn, maar wel gepaard gaan met een hoge responsgraad, dienen te blijven bestaan. Wederom brengt dit de mensen samen op de club, bovenop de extra inkomsten die het genereert. Met behulp van deze inkomsten kan de club, de terreinen en de accommodatie verder blijven onderhouden en zorgen voor eventuele uitbreidingen.

Ook op het competitief aspect van de tennis- en padelsport wilt Woten meer inzetten. Via gediplomeerde trainers komt de jeugd van jongs af aan op een correcte manier in contact met het tennis en padel. Woten blijft de trainers aanmoedigen om zich verder bij te scholen, zodat de kwaliteit van de lessen bewaard blijft. Één van de hoofddoelen blijft om jaarlijks het label van ‘jeugdvriendelijke opleidingsclub’ te behalen.

Het organiseren van officiële tornooien voor de jeugd, namelijk de ‘Fundays’ en de ‘Ethias Tennis Tour’, zorgen ervoor dat onze jongste leden kunnen proeven van het tennis in wedstrijdvormen. In tegenstelling tot de omni-sportstage, vindt er in de periode van de ‘Ethias Tour’ een competitiestage plaats. Hier zorgen de gediplomeerde trainers voor fysieke, technische, tactische en mentale trainingen die een betere wedstrijdprestatie tot gevolg hebben.

Woten organiseert ook jaarlijks het ‘Criterium Tennis Tornooi’ zowel enkel als dubbel en 2 CUPRA Padel Tour tornooien.

Sponsorpakketten op maat moeten ervoor zorgen dat elke (potentiële) sponsor zich aangetrokken voelt. Waardering van de club tegenover de sponsor staat centraal. De club probeert de sponsors zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van evenementen.