GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg kan dit zich ook in de tennis- en padelsport voordoen. Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook geweld, vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd binnen onze club Woten. Ook matchfixing, (party-) drugs en doping kunnen we als niet-getolereerd gedrag aan deze lijst toevoegen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking en verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie, intimidatie, mishandeling, chantage. Als club zeggen we heel duidelijk neen tegen dergelijk gedrag!

Je kan met je verhaal terecht:

  • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
  • Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
  • Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten.

Mogelijke meldpunten zijn:

 

Alle meldingen worden serieus genomen en in alle discretie en objectiviteit behandeld. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.