Winter

Het winterseizoen loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Net zoals vorig jaar zal er tussen Kerst en Nieuwjaar getennist kunnen worden, enkel het sanitaire gedeelte en de bar zullen gesloten zijn van 23/12/2020 tot en met 1/01/2021.

Tijdens het Woten Winter Dubbeltornooi van 5/02/2021 tot en met 14/02/2021 kan er niet gespeeld worden in het weekend noch tijdens de weekdagen vanaf 17 uur.

Vaste uren

De tarieven per uur voor “vaste uren” zijn:

WEEKDAGEN     WEEKENDS
11u-17u 17u-19u 19u-23u 9u-21u
300 € 360 € 450 € 370 €

Prijzen zijn per uur voor een volledig winterseizoen.

Een vast uur geeft het recht om op dat uur te spelen met zelf te kiezen spelers.

Klik op Winteruren om te bekijken welke nog vrij zijn, deze zonder naam kunnen nog gereserveerd worden.

Losse uren (winterlid)

Er bestaat ook de mogelijkheid tot het nemen van “losse uren”, deze zijn persoonlijk. De reservaties gebeuren zoals tijdens het zomerseizoen met dus minimaal 2 leden.

Als er geen vaste reservaties zijn tijdens een bepaald uur wordt hal 2 en 3 gesloten.

Ook Woten is klimaatbewust en gaat voor minder energieverbruik daarom vragen we bij het reserveren eerst de terreinen 4-5-6 te reserveren en indien deze allen bezet zijn pas te reserveren op terrein 2 en 3. Het bestuur dankt jullie hiervoor en zullen de reservaties aanpassen als de regel niet gerespecteerd wordt.

We maken sinds dit jaar een onderscheid tussen personen die reeds een vast uur hebben en personen zonder vast uur.

 * VAST UUR + WINTERLID LOSSE UREN

Personen die reeds een vast uur hebben, kunnen ook losse uren nemen. Zij kunnen reserveren tijdens ALLE vrije uren. Let op! Er kunnen maximaal twee namen opgegeven worden per gereserveerd vast uur. Deze personen dienen ook effectief te spelen op het vaste uur. Het bestuur zal dit controleren. Voor spelers die lid waren van Woten in de zomer 2020, bedraagt het lidmaatschap voor het winterseizoen :

volwassenen (geboren in 2001 of vroeger) € 150
juniors (geboren in 2002 t/m 2006) € 75
jeugd ( geboren in 2007 t/m 2013) € 45
mini ( geboren in 2014 of later) € 25                                                                                          

* WINTERLID LOSSE UREN

Personen die enkel losse uren nemen. Deze “losse uren” zijn uitsluitend geldig tijdens de vrije uren en dit tijdens weekdagen vanaf 11u tot 18u en tijdens het weekend.
Voor spelers die lid waren van Woten in de zomer 2020, bedraagt het lidmaatschap voor het winterseizoen dat start op 1 oktober 2020 en eindigt op 31 maart 2021 :

volwassenen (geboren in 2001 of vroeger) € 180
juniors (geboren in 2002 t/m 2006) € 105
jeugd ( geboren in 2007 t/m 2013) € 45
mini ( geboren in 2014 of later) € 25

Voor niet Woten leden tijdens het zomerseizoen 2020 bedraagt het lidmaatschap :

volwassenen (geboren in 2001 of vroeger) € 200
juniors (geboren in 2002 t/m 2006) € 120
jeugd ( geboren in 2007 t/m 2013) € 75
mini ( geboren in 2014 of later) € 45   

Je kan het bedrag overschrijven op ons rekeningnummer BE51 0018 5223 0962 met vermelding van je naam en lidnummer en je gelijktijdig registreren via de website van tennisvlaanderen.be . Klik hier: http://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2220

Een gastspeler kan worden toegevoegd, kostprijs €10 per uur, te reserveren via info@woten.be

Losse verhuur

Je kan ook een terrein huren voor 1 uur:

Tarieven:

* 11u-18u: €20

* 18u-22u: €30

Voor alle info kan je een mail sturen naar info@woten.be.

 Het  bankrekeningnummer van Woten is BE51 0018 5223 0962.