Winter

Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart

Tarieven

De tarieven per uur voor “vaste uren” zijn:

Weekdagen Weekends
11u-16u 17u-19u 18u-23u 9u-22u
300 € 360 € 450 € 370 €

Prijzen zijn per uur

Een vast uur geeft het recht om op dat uur te spelen met zelf te kiezen spelers.

Klik op Winteruren om te bekijken welke nog vrij zijn, deze zonder naam kunnen nog gereserveerd worden.

Losse uren

Er bestaat ook de mogelijkheid tot het nemen van “losse uren”, deze zijn persoonlijk, de reservaties gebeurt zoals het zomerseizoen met dus minimaal 2 leden. Deze “losse uren” zijn uitsluitend geldig tijdens de vrije uren en dit tijdens weekdagen van 11u tot 19u en tijdens het weekend.

Voor Woten leden die Tennisvlaanderen lid waren in de zomer 2018, bedraagt het lidmaatschap voor het winterseizoen dat start op 1 oktober 2018 en eindigt op 31 maart 2019  :

Volwassenen (geboren in 1999 of vroeger) € 150
Juniors (geboren in 2000 t/m 2005) € 75
Jeugd ( geboren in 2006 of later) € 45

Voor niet Woten leden tijdens het zomerseizoen 2018 bedraagt het lidmaatschap :

Volwassenen (geboren in 1999 of vroeger) € 170
Juniors (geboren in 2000 t/m 2005) € 90
Jeugd ( geboren in 2006 of later) € 60

Je kan het bedrag overschrijven om ons rekeningnummer BE14 0682 4531 8683 met vermelding van je lidnummer of  Je kan je in te schrijven via de website van tennisvlaanderen.be . Klik hier: http://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2220

Een gastspeler kan worden toegevoegd, kostprijs 10 € per uur, te reserveren via info@woten.be

Losse verhuur

Je kan ook een terrein huren voor 1 uur:

Tarieven:

Elke dag van 11u-18u: 20 €

Elke dag van 18u-22u: 25 €

 

Voor alle info mail naar info@woten.be, het bankrekeningnummer van Woten is BE14 0682 4531 8683.