Reserveringsreglement

 • Reserveringsreglement

 • 1. Men is lid van Tennisclub Woten van zodra de zomerbijdrage werd betaald, hierna zal een verzekering worden afgesloten via Tennisvlaanderen. Enkel leden van TC Woten kunnen de terreinen gratis gebruiken, na reservatie via de website.
 • 2. Een bestuurslid of een Tennis Vlaanderen afgevaardigde kan een identificatie vragen van de spelers aanwezig op het terrein.
 • 3. De terreinen zijn bespeelbaar vanaf 1 april tot en met 30 september. Enkel Woten leden, competitiespelers of gasten, na goedkeuring door het bestuur, kunnen spelen op deze terreinen.
  • De terreinen kunnen zonder voorafgaand bericht onbespeelbaar worden verklaard wegens slechte
   weersomstandigheden of voor onderhoudswerken. Bij regen moet men onmiddellijk de terreinen verlaten.
  • In geval van tornooien of andere wedstrijden worden de terreinen op voorhand gereserveerd door de tornooileiding.
 • 4. Een terrein reserveren is verplicht, het bestuur houdt zich het recht voor een reservatie te verplaatsen naar een ander terrein. Je kan een terrein 2 dagen op voorhand boeken, de dubbelvelden 6 dagen op voorhand, je dient minimum met 2 spelers te reserveren.
 •      Je kan pas een nieuwe reservatie maken na het beëindigen van je vorige reservatie, met uitzondering van de dubbelterreinen op dinsdag en donderdagavond.
 • 5. Les volgen kan enkel door clubleden, bij de tennisschool TAG Annette Greven.
 • 6. Bepaalde uren en/of dagen kunnen ingenomen worden door interclub, lessen, tornooien of andere clubactiviteiten.
 • 7. Elk lid mag 3 maal per seizoen een niet-lid uitnodigen voor maximaal 1 uur per aanvraag. Bij elk gereserveerd uur moet minstens de helft van de spelers lid zijn.
  • Niet-leden kunnen slechts 3 maal per seizoen tennissen op uitnodiging van een Woten lid, mits betaling van 8 euro per uur tijdens het zomerseizoen en 10 € per uur tijdens het winterseizoen.
   Een terrein reserveren met een gastspeler doe je door een mailtje te versturen naar info@woten.be met vermelding van de dag en het uur.
 • 8. Enkel tennisschoenen zijn toegelaten en aangepaste tenniskledij is verplicht. Beschadiging van de terreinen door onaangepast schoeisel is ten koste van de speler.
 • 9. Indien de terreinen te nat liggen mag er niet gespeeld worden. Bij twijfel, informeer aan de bar. Het bestuur mag ook reservaties verwijderen indien de terreinen niet bespeelbaar zijn.
 • 10. Elke speler dient stipt op tijd te zijn; na 10 minuten mogen andere spelers het terrein innemen.
 • 11. Na elk spel moet het terrein geveegd worden.
 • 12. Elke speler dient het terrein netjes achter te laten: blikjes, papier en dergelijke horen in de vuilnisbakken!
 • 13. Spelers kunnen gebruik maken van de kleedkamers en de douches. Deze moeten ze achteraf netjes achterlaten.
 • 14. Alle aangerichte schade is ten laste van wie de schade berokkende.
 • 15. Een clublid kan door het bestuur gesanctioneerd en uitgesloten worden. Bij overtreding van het reglement wordt de speler verwittigd. Na een tweede verwittiging volgt een tijdelijk schorsing (14 dagen). Op de derde overtreding volgt uitsluiting. De speler in kwestie kan in geen geval zijn lidgeld terug vorderen.
 • 15. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of diefstallen. De leden zijn verzekerd voor ongevallen via de Tennisvlaanderen. De ongeval formulieren kunnen via een mailtje naar info@woten.be aangevraagd worden.
 • Niet-naleving van bovenstaand reglement kan een uitsluiting uit de club tot gevolg hebben.