Groep VanDeun

DatumTerrein 5Terrein 6ReservenNiet-Spelers
19u 19u
1 /10/ 2020
8 / 10 / 2020
15 / 10 / 2020
22 / 10 /2020
29 / 10 / 2020LUC S / GUYLOU
JAN / STEPHANE
MICH / HUGO
SERGE / ALFONS
ROGER FRANK DIRK C OUT TOT ??
5 / 11 / 2020ROGER /HUGO
MICH/STEPH
SERGE / LUC S
JAN / GUYLOU
FRANK
ALFONS
12 / 11 / 2020ALFONS / HUGO
SERGE /GUYLOU
LUC S / JAN
STEPHANE/ROGER
MICH
19 / 11 / 2020MICH / JAN
HUGO / SERGE
ALFONS/STEPHANE
LUC S / ROGER
GUYLOU
26 / 11 / 2020

Jan VD0475 / 783 656
Alfons0476 / 920 301
Dirk C0495 / 529147
Serge0495 / 754 184
Guy L0475 / 440685
Roger0475 / 245 343
Stephane0491 / 408 899
Mich VDB0471 / 826031
Hugo0496 / 707 753
fabienneO473953450

Laci
NIET MEER
sandra p0477/041621NIET MEER
LUC SCHIJNS0475/413719
ALAIN LOUIS0478/299936
135 euro
Voor 1 / 10 /2020
te storten op jvdBE61 436713130117jan.van.deun@telenet.be